1. Inleiding

Welkom op de website van Goudgediende. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en bezoekers. Dit Privacy Statement legt uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, beschermen en delen.

2. Wie zijn wij

Goudgediende BV, gevestigd te Litserstraat 36, 5275 BV Den Dungen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens

Goudgediende BV
Litserstraat 36, 5275 BV, Den Dungen
06 5759 2325
[email protected]

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij

Goudgediende verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

4. Doeleinden van gegevensverwerking

Goudgediende verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Goudgediende analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

5. Bewaartermijn

Goudgediende bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Goudgediende verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Goudgediende gebruikt standaard technische en functionele cookies om de website werkend en bruikbaar te houden en na jouw toestemming ook analytische en marketing cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Voor een volledig overzicht, zie onze cookieverklaring.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Goudgediende en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Goudgediende neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.