FAQ

Veelgestelde vragen

Werknemers

Het hangt af van verschillende factoren, zoals uw inkomen uit werk, pensioenuitkering en eventuele andere inkomsten. Over het algemeen zal uw totale inkomen toenemen, maar het kan invloed hebben op de hoogte van bepaalde sociale voorzieningen en belastingen.

Als u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft uw bijverdienste geen invloed op uw AOW-uitkering. Voor aanvullende pensioenen (zoals een bedrijfspensioen) kunnen er echter regels zijn die bepalen hoeveel u kunt bijverdienen voordat het van invloed is op uw pensioenuitkering.

Ja, uw inkomen uit werk na uw pensioen kan belastbaar zijn. Het kan uw belastingschijf beïnvloeden en mogelijk leiden tot een hoger belastingtarief. Het is raadzaam om de belastingregels en -tarieven voor gepensioneerden te raadplegen of professioneel advies in te winnen.

Als u na uw pensioen parttime blijft werken, bent u in de meeste gevallen nog steeds verplicht om socialezekerheidsbijdragen te betalen over uw inkomen uit werk. Deze bijdragen worden ingehouden op uw salaris.

Ja, het is mogelijk om uw pensioenuitkering te behouden en tegelijkertijd een salaris te ontvangen. Er kunnen echter regels zijn met betrekking tot de hoogte van uw inkomsten voordat het van invloed is op uw pensioenuitkering. Raadpleeg uw pensioenregeling voor specifieke informatie.

In veel pensioenregelingen is de opbouw van pensioenrechten gekoppeld aan uw inkomen. Als u parttime blijft werken, kan dit van invloed zijn op de verdere opbouw van uw pensioen. Het is belangrijk om uw pensioenregeling te raadplegen voor specifieke regels en informatie.

Als gepensioneerde blijft u meestal verzekerd via de basis ziektekostenverzekering. Uw inkomen uit werk kan echter invloed hebben op de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Het kan leiden tot een hogere bijdrage, afhankelijk van uw inkomen.

Het kan invloed hebben op uw aanspraak op bepaalde sociale voorzieningen, omdat uw inkomen uit werk meetelt bij de beoordeling van uw recht op sociale voorzieningen. Het is belangrijk om de specifieke regels van de betreffende sociale voorzieningen te raadplegen.

Het hangt af van uw pensioenregeling. Sommige pensioenregelingen kunnen vereisen dat u premies blijft betalen als u blijft werken na uw pensioen. Raadpleeg uw pensioenregeling om te weten of premiebetaling vereist is.

Als u parttime blijft werken na uw pensioen, kunnen er wijzigingen zijn in uw verzekeringsdekking en arbeidsvoorwaarden. Het is belangrijk om contact op te nemen met uw werkgever en verzekeringsmaatschappij om deze wijzigingen te bespreken en te begrijpen.

Werkgevers

Gepensioneerde krachten voegen ervaring toe op de werkvloer. Ze zijn vaak direct en flexibel inzetbaar en willen blijven werken, dus zijn extra gemotiveerd. Als werkgever voor gepensioneerden betalen we geen AOW, WW en WIA-premie meer vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor kunnen Goudgedienden voor een gunstig tarief worden ingehuurd.

In samenwerking met onze partner Backofficer.nl verzorgen wij het juridisch werkgeverschap, onboarding van Goudgedienden en verloning en verzuim. Tevens zorgen wij voor een wekelijkse uitbetaling van de gewerkte uren. Jij als werkgever krijgt een factuur voor de gewerkte uren en het overeengekomen uurtarief met Goudgediende.nl. Hiermee bieden wij volledige flexibiliteit.

We werken op basis van overleg. Zodra je geen werk meer voorhanden hebt, of er geen match is met de Goudgediende treden we in overleg om of een vervanger te vinden of we zorgen voor de offboarding van de Goudgediende. De opdracht kan daarmee worden stopgezet. Jij betaalt als werkgever voor de daadwerkelijk gewerkte uren.

Jij als inhurende werkgever (Inlener) bent verantwoordelijk voor goed werkgeverschap. Daarbinnen valt ook de aansprakelijkheid van je (ingehuurde) personeel. Hiertoe behoren ook de Goudgediende(n). Vindt er een ongeval plaats, of wordt er bijvoorbeeld schade gereden met een bedrijfsvoertuig, zonder opzet, dan ligt de aansprakelijkheid en daartoe behorende adequate verzekeringsplicht bij jou als inlener. Betreft het een ziekmelding van een Goudgediende, al dan niet ontstaan tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de juridisch werkgever, in dit geval onze partner Backofficer.nl

Goudgediende BV
Litserstraat 36
5275 BV Den Dungen